OSP Gierałtów Ochotnicza Straż Pożarna Gierałtów

Zarząd jednostki

W dniu 09.01 2016 r Walne Zgromadzenie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowie dokonało wyboru nowego składu zarządu jednostki.

Skład Zarządu jest następujący:

1. Prezes:    Stanisław Żółtański
2. V-ce Prezes:     Andrzej Komar
3. V-ce Prezes Naczelnik:     Damian Kozioł
4. Z-ca Naczelnika:     Łukasz Kozakiewicz
5. Sekretarz:     Kacper Szwed
6. Skarbnik:     Kazimierz Czerniak
7. Gospodarz:     Damian Szuter
8. Członek Zarządu:     Marcin Zieliński
9. Członek Zarządu:     Mirosław Szuter